• امروز: 1402/03/17
  • آخرین بروزرسانی: 1402/03/17

مشخصات مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

نام : سید اسدالله هادوی

 

سمت : مدیر بازرسی و ارزیابی  عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

شماره تماس :