• امروز: 1403/03/31
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/27

مدیر توسعه بازرگانی

نام : قاسم  جوادزاده  مقتدر     

سمت :   سرپرست مدیریت  توسعه بازرگانی

سوابق تحصیلی : دکترای تخصصی فراورده های چندسازه سلولزی/ صنایع تبدیلی

سابقه کاری: 27 سال 

شماره تلفن مستقیم: 33325817

ایمیل سازمانی :

mod.bazar@jkgc.ir