• امروز: 1403/03/04
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/03
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان خبر داد: انجام نشاء برنج در ۱2۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گیلان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان خبر داد: انجام نشاء برنج در ۱2۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گیلان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان، با بیان اینکه در 53 درصد شالیزارهای استان نشاء برنج انجام شده است، گفت: از ۱۷ اردیبهشت شاهد رهاسازی آب سد منجیل بودیم و لذا شالیکاران باید بر اساس تقویم زراعی اقدام کنند و به کشت و کار خود سرعت دهند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، سیدعلی موسوی از انجام شخم اولیه در ۲11 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: در ۸8 درصد از مجموع ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری استان شخم انجام شده است.

وی همچنین به انجام خزانه‌گیری در ۲30 هزار هکتار از این اراضی اشاره و اظهار کرد: شاهد انجام عملیات نشاء در ۱2۵ هزار هکتار از شالیزارهای استان هستیم که معادل 53 درصد است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به  بارش‌های رگباری در سطح استان، از شالیکاران خواست نسبت به استحکام پوشش خزانه و ایجاد زهکش آن در زمان بارندگی اهتمام داشته باشند و تصریح کرد: برداشتن پوشش خزانه چند روز قبل از انتقال نشاء به زمین، نشاکاری و کنترل میزان آب در اراضی نشاء شده و بستن خروجی کرت‌ها و جمع‌آوری آب حاصل از بارندگی نیز در دستور کار قرار گیرد.