• امروز: 1401/11/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/17
برداشت مرکبات ازسطح باغات شهرستان املش

برداشت مرکبات ازسطح باغات شهرستان املش

مدیر جهادکشاورزی شهرستان املش ازبرداشت مرکبات در سطح شهرستان املش خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ،صفری اظهارداشت:برداشت محصول مرکبات درسطح ۳۱۰۰ هکتاراز باغات املش آغازگردیده؛ پیش بینی میشود از این سطح مقدار۲۷۹۰۰ تن محصول به ارزش تقریبی ۱۶۷ میلیارد تومان برداشت شود.

در ادامه افزودند:عمده محصول پرتقال شهرستان به بازارهای محلی استان ازجمله رشت، انزلی و نیز استانهای تهران، همدان، قزوین و اصفهان و شیراز صادرمیگردد.

در پایان خاطرنشان کرد:متوسط عملکرد در هکتار پرتقال در شهرستان ۹ تن بوده وشهرستان املش حدود ۳۱۰۰هکتارباغ مرکبات داشته و۴۸۹۳ نفربهره بردار دارد و در حال حاضر قیمت هر کیلو پرتقال در بازار محلی املش ۸۰۰۰ تومان میباشد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان