• امروز: 1401/11/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/17
بازدید کارشناسان از واحد تولید پرورش گیاهان دارویی شهرستان لنگرود

بازدید کارشناسان از واحد تولید پرورش گیاهان دارویی شهرستان لنگرود

گروهی از کارشناسان جهادکشاورزی شهرستانهای مختلف استان گیلان از یک واحد تولیدی پرورش گیاهان دارویی در حوزه دهستان گلسفید شهرستان لنگرود بازدیدنمودند .

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی گیلان،  فتاحی، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان لنگرود گفت: باهماهنگی فیمابین مرکزآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی گیلان و اداره آموزش وترویج جهادکشاورزی شهرستان لنگرود،گروهی از کارشناسان کشاورزی شهرستانهای سراسر استان گیلان که در دوره آموزشی ضمن خدمت گیاهان دارویی شرکت داشتند در روز چهارشنبه ۱۴دی ماه۱۴۰۱ از مزرعه پرورش گیاهان دارویی به مساحت بیش از دوهکتار در چمخاله شهرستان لنگرود بازدیدنموده و بطور عملی آموزش دیدند.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان