• امروز: 1401/09/10
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/08
فراخوان طرح فعال سازي بندرشيلاتي كياشهر

فراخوان طرح فعال سازي بندرشيلاتي كياشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی گیلان ؛ اداره كل شيلات گيلان درنظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي متقاضيان واجد صلاحيت و داراي تجربيات مفيد در موارد مشابه و مرتبط با موضوع اين آگهي جهت سرمايه گذاري دراجراي طرح فعال سازي بندر شيلاتي كياشهر به روش مشاركت عمومي وخصوصي (ppp) در چارجوب قوانين و در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در امر اقتصادي مقاومتي و تاكيدات مقام محترم رياست جمهوري در اولين سفر استاني به گيلان با هـدف توسعه دريا محوري و بندر پايه در توليدات شيلاتي استان، از طريـق فراخوان عمومي و با رعايت قوانين، مقررات و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه و با شرايط ذيل (فايل پيوست)، بـه سـرمايه گذار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا متقاضياني كه داراي موضوع اساسنامه مرتبط و سـابقه فعاليت دراين حوزه هستند دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد فراخوان حداكثر به مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي به اداره كل شيلات ، طبقه دوم ، دبير خانه كميسيون معاملات به آدرس بندرانزلي ، غازيان ، ميدان گمرك مراجعه نمايند.

http://www.shilat-gilan.ir/site/News_view.aspx?Shilat=D783qBWB/wHPaaaCM1+Njd6ysqmkPdQr457C9znN/gg=