• امروز: 1401/05/19
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29
جلسه کمیته بین بخشی طرح بهبود تغدیه و احداث باغچه خانگی درشهرستان لنگرود در دوازدهم مرداد برگزارشد

جلسه کمیته بین بخشی طرح بهبود تغدیه و احداث باغچه خانگی درشهرستان لنگرود در دوازدهم مرداد برگزارشد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان، مدیر جهادکشاورزی شهرستان لنگرود ، محمدعلی احمدی شاد گفت:  دوازدهم مردادماه جلسه کمیته بین بخشی طرح بهبود تغذیه و احداث باغچه خانگی زنان روستایی شهرستان لنگرود با حضور کارشناسان مجری طرح از جهادکشاورزی و بهورزان و کارشناس مسئول تغدیه شبکه بهداشت و رییس اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی برگزار شد.

گفتنی است؛  در این طرح در ۳روستای سلوش، گلسفید و چاف بالا بامشارکت زنان روستایی  و مجموعادرسطح ۳۰۰متر مربع بصورت الگویی  اقدام به احداث باغچه خانگی با هدف ترویج محصول سالم خواهد شد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان