• امروز: 1401/05/18
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29
گزارش سفر کاروان تخصصی برنج استان گیلان توسط نمایندگان بخشهای تحقیقات، اجرا و ترویج در  شبکه ملی برکت از استودیوی کشاورز استان ارائه گردید

گزارش سفر کاروان تخصصی برنج استان گیلان توسط نمایندگان بخشهای تحقیقات، اجرا و ترویج در شبکه ملی برکت از استودیوی کشاورز استان ارائه گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ، در این برنامه  اکبرزاده مدیر امور زراعت، تجددی طلب معاون پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور و مهندس منشی زاده مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی حضور داشته و ضمن تشریح گزارش سفر کاروان ترویجی که در تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری، به سوالات مجریان شبکه برکت موسسه آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تات پاسخ داده شد.

در ادامه  مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان با اجرای این برنامه ابراز امیدواری کرد،برنامه ریزی لازم جهت اعزام کاروان های ترویجی در سایر محصولات کشاورزی استان هم انجام خواهد شدو  و بیش از گذشته حضور مروجین، کارشناسان و محققین رو در عرصه تولید خواهیم داشت.

گفتنی است، کاروان های ترویجی با هدف انتقال یافته‌های نوین علمی به عرصه تولید در جهت افزایش عملکرد در واحد سطح، افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، افزایش درآمد کشاورزان و حفظ اراضی کشاورزی برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان