• امروز: 1401/04/09
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29
دوره آموزشی ترویجی آشنایی با تاثیرکود سرک در اراضی شالیزاری

دوره آموزشی ترویجی آشنایی با تاثیرکود سرک در اراضی شالیزاری

در راستای اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز، و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی دوره آموزشی ترویجی آشنایی با نحوه استفاده و تاثیر کودهای سرک دراراضی شالیزاری با حضور مسئول  و کارشناسان مرکز جهادکشاورزی املش شمالی برگزار شد.

گفتنی است در این دوره آموزشی  مطالبی در خصوص افزایش پنجه زنی ،خوشه دهی و وزن هزاردانه برنج و بررسی مراحل مختلف رشدی وتوصیه های فنی درزمینه تغذیه مناسب گیاه برنج ارائه گردید .

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان