• امروز: 1401/04/09
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29
کارگاه آموزشی ترویجی برای کشاورزان مجری طرح قراردادی برنج در مرکز گلسفید شهرستان لنگرود برگزار شد

کارگاه آموزشی ترویجی برای کشاورزان مجری طرح قراردادی برنج در مرکز گلسفید شهرستان لنگرود برگزار شد

مدیر جهادکشاورزی شهرستان لنگرود گفت:یکی از برنامه‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت برنج و همچنین قطع پای دلالان از بازار برنج کشت قراردادی برنج است.
.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی ، دکتر اجمدی شادگفت: در راستای اجرای این طرح، کارگاه  آموزشی ترویجی و آموزش های چهره به چهره با موضوع اصول به زراعی برنج برگزار میشود تا کشاورزان مجری طرح به محصول باکیفیت و کمیت بهتر دست یابند.

از اینرو همکاران مرکز جهادکشاورزی گلسفید بطور مستمر در عرصه های کشت قراردادی حضور داشته و آموزشهای لازم را ارائه می دهند.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان‌