• امروز: 1401/04/08
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29
توزیع ۹۰۰ کیلوگرم کود رایگان در بین کشاورزان شهرستان املش

توزیع ۹۰۰ کیلوگرم کود رایگان در بین کشاورزان شهرستان املش

مدیر‌ جهادکشاورزی شهرستان املش گفت:در اجرای این طرح بسیج مهندسین کشاورزی سپاه املش، مرکز جهادکشاورزی املش شمالی وبسیج سازندگی سپاه مشارکت داشتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ،صفری در ادامه افزود:این مقدار کود در بین کشاورزانی که در دوره آزمون خاک شرکت کرده بودند بصورت رایگان توزیع گردید.

 صفری ابراز داشت ؛محور و اولویت اصلی حمایت این طرح از مخاطبان و ذینفعان تقویت خاک زراعی با انجام مراحل آزمون خاک،توصیه کودی و توزیع نهاده های کودمیکروبه کشاورزان  است.

وی درپایان خاطرنشان ساخت:تعدادی کارشناس در اجرای این طرح نظارت دارندوتوزیع این کودها سبب افزایش تولیددرسطح میگردد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان