• امروز: 1401/04/12
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29
شیب صعودی طرح کشت قراردادی در استان گیلان

شیب صعودی طرح کشت قراردادی در استان گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: طرح کشت قراردادی برنج در استان گیلان با شیب صعودی در حال انجام است

به گزارش روابط عمومی سازمان، دکتر صالح محمدی در جلسه با موضوع کشت قراردادی برنج با حضور مهندس مهاجر معاون وزیر در امور زراعت، مدیرکل دفتر امور سبزی ها و گیاهان جالیزی، مجری طرح تولید برنج معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی اظهار کرد: کشت قراردادی این فرصت را به ما داد تا برای دغدغه های مالی کشاورزان پاسخی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد اراضی در حوزه کشاورزی مدیریت می شود بیان داشت: در تولید ۲۰ محصول از جمله محصولات استراتژیک کشور استان گیلان در رتبه های برتری قرار دارد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه کشاورزان ما به اهمیت استفاده از بذر گواهی شده آگاه هستند اظهار کرد: امیدواریم تا با مجموعه اقدامات که در سازمان جهاد کشاورزی صورت میگیرد بتوانیم به توسعه کشاورزی که منجر به افزایش ثروت کشاورزان و مردم می شود بتوانیم به کشور خدمت کنیم.