• امروز: 1400/10/27
  • آخرین بروزرسانی: 1400/10/21
توزیع کود شیمیایی بر اساس حواله های الکترونیکی در شهرستان املش

توزیع کود شیمیایی بر اساس حواله های الکترونیکی در شهرستان املش

مدیر جهاد‌کشاورزی از آغاز صدور حواله الکترونیک کود شیمیایی یارانه دار در شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان،  صفری گفت؛بمنظور تسهیل در فرآیند توزیع کود شیمیایی وحذف واسطه ها، حواله های فیزیکی خرید کود شیمیایی حذف و صدور حواله بصورت الکترونیک در سامانه پایش کودی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه سامانه پایش کودی به سامانه جامع پهنه بندی ومدیریت داده های کشاورزی متصل است عنوان کرد؛تخصیص کود تنها به کشاورزان و بر اساس اطلاعات ثبت شده درسامانه جامع پهنه بندی انجام میشود.

مدیر جهاد‌کشاورزی املش با تأکید بر لزوم ثبت اطلاعات بهره برداران در سامانه جامع پهنه بندی، اظهار داشت ؛ پس ازثبت اطلاعات در سامانه مذکورتوسط مروجین پهنه ومسوولین مراکز جهاد کشاورزی، حواله الکترونیک به نزدیکترین کارگزاری است وبهره برداران میتوانندبا مراجعه به کارگزاری نسبت به دریافت سهمیه خود اقدام کنند.

وی با اشاره به مزایای صدورحواله الکترونیکی کود شیمیایی خاطرنشان ساخت؛ از تعداد حواله الکترونیکی صادر شده، میزان کود دریافتی بهره بردار ، موجودی کود شیمیایی، کودحمل و خریداری شده کارگزاران به تفکیک ، گزارش گیری مستمر انجام میگیرد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان