• امروز: 1400/09/09
  • آخرین بروزرسانی: 1400/09/09
کشاورزان نسبت به پلاک گذاری ادوات وماشین آلات کشاورزی خود اقدام کنند

کشاورزان نسبت به پلاک گذاری ادوات وماشین آلات کشاورزی خود اقدام کنند

مدیر جهاد کشاورزی املش گفت؛ شماره گذاری ماشین آلات کشاورزی یکی ازضروریات خدمت رسانی مطلوب در عرصه مکانیزاسیون است ومیتوان در سوخت رسانی به ماشین آلات کشاورزی برنامه ریزی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان،صفری با اشاره به اینکه ارایه خدمات وتردد ادوات منوط به شماره گذاری آنها ست افزود؛کشاورزان شهرستان باید نسبت به شماره گذاری تراکتور و کمباین اقدام کنند.

مهندس صفری اظهارداشت؛ هدف از اجرای طرح پلاک گذاری وسایل کشاورزی نظم و انضباط بخشی ترافیکی،امنیت عبور ومرور، پوشش بیمه ای وسایل کشاورزی، کارت سوخت، سنددارکردن وسایل کشاورزی، جلوگیری ازسرقت وکشف سرقتهای احتمالی ودسترسی به مالکان است.

وی عنوان کرد؛ باپلاک گذاری ادوات کشاورزی وکنترل مصرف سوخت، ضمن جلوگیری ازقاچاق سوخت میتوانیم نیازهای بخش کشاورزی را بموقع تأمین کرده و مشکلات موجود را در این زمینه رفع کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شماره گذاری ماشین آلات کشاورزی کیفیت خدمات دهی درعرصه مکانیزاسیون را بهبودمی بخشد و در مدیریت مصرف سوخت و ساماندهی آن نقش مهمی دارد ابراز داشت؛ از کشاورزان وصاحبان ماشین آلات کشاورزی درخواست میشود هرچه زودتر با مراجعه به نظام مهندسی کشاورزی شهرستان نسبت به تشکیل پرونده و پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی خود اقدام کنند در غیر اینصورت وسایل کشاورزی که در فرآیند شماره گذاری شرکت نکنند، کارت سوخت نیز برای آنها صادر نمیشود وهمه مسوولیت متوجه مالک وسیله نقلیه خواهدبود.

وی در پایان خاطرنشان کرد؛ درحال حاضر تعداد ۱۲۵ دستگاه کمباین، ۱۴۳ دستگاه تراکتور در سطح شهرستان در عرصه های تولید در حال فعالیت هستند.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان