• امروز: 1400/03/26
  • آخرین بروزرسانی: 1400/03/26
87 هزار هکتار از اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شده اند

87 هزار هکتار از اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شده اند

به گزارش روابط عمومی سازمان، «مجتبی شاه نظری» با بیان اینکه پروژه تجهیز نوسازی اراضی شالیزاری را در سال 74 آغاز کردیم گفت: از 238هزار هکتار کل ارضی سطح استان گیلان بالغ بر 87هزار هکتار تا کنون به اتمام رسیده است.

مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: در سال جاری با تامین اعتباری بالغ بر 20میلیارد تومان سطحی معادل 900 هکتار را که از سال قبل آغاز کرده ایم توانستیم در بسیاری از مناطق به اتمام رسانده و مابقی را ادامه دهیم.

وی تصریح کرد: تاکنون آخرین نقاط انجام شده نیز تحویل کشاورزان عزیز شده است تا عملیات نشا را در این اراضی آغاز کنند.

 شاه نظری در ادامه عمده مزایای طرح تجهیز نوسازی را در اولین گام، تسریع اراضی عنوان کرد و گفت: از دیگر مزایای این طرح ایجاد قطعه بندی، ایجاد جاده های بین مزارع، ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی مزارع و... است که تماما در راستای مدیریت بهینه مصرف آب در مزارع و کاهش هزینه های تولید برنامه ریزی شده است.

وی اذعان کرد: خوشبختانه در سال جاری منافع این طرح متوجه کشاورزان عزیز خواهد شد.

 

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان