• امروز: 1400/01/23
  • آخرین بروزرسانی: 1400/01/21
توصیه های فنی زراعت برنج

توصیه های فنی زراعت برنج

توصیه شماره ۱ : پیش تیمار بذر (خزانه گیری – سبک و سنگین کردن بذر)

مهندس اکبرزاده؛ مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان به کشاورزان عزیز توصیه کرد:

برای جدا نمودن بذور کاملاً پر و سنگین از بذور پوک و نیمه پر باید بذر مورد نظر را در محلول آب و نمک قرار دهند. بدین منظور می بایست به آب نمک اضافه کرده تا غلظت آب افزایش یابد. بطوریکه یک تخم مرغ به اندازه یک سکه بالای آب قرار گیرد. دراینصورت غلظت آب نمک برای بوجاری مناسب می باشد.

مهندس اکبرزاده افزود: بذور در داخل محلول آب نمک ریخته شده و هم زده شود، بذوری که در بالای آب قرار گرفته و یا در وسط آب غوطه ورند غالباً ناسالم و غیر بذری اند و باید توسط یک آبکش از بذور سالم جدا و برای مصارف غیربذری استفاده شود. بذوری که کاملاً ته نشین می شوند، بذور مناسب برای کاشت بوده که باید سریعاً از آب نمک خارج و چند مرتبه با آب معمولی شستشو گردد. بطوریکه نمک از بذور کاملا"جدا تا هیچگونه اثر سوئی بر روی جوانه زنی بذر بوجود نیاورد. 


روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان