• امروز: 1400/01/23
  • آخرین بروزرسانی: 1400/01/21
توصیه های مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان برای شروع فصل کشت و کار برنج در سال جدید

توصیه های مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان برای شروع فصل کشت و کار برنج در سال جدید

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت:کشاورزان برای آغاز عملیات خزانه گیری و نشاکاری برنج به تقویم زراعی اعلامی توجه داشته باشند و خزانه گیری خود را بر اساس تقویم زراعی با مساعد تر شدن هوا و پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان آغاز کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مهندس اکبرزاده در خصوص اتمام شخم اولیه شالیزارهای استان اظهار داشت:به کشاورزان پرتلاش توصیه می شود برای اتمام شخم اول شالیزارهای خود از بارندگی ها و آب های سطحی نهایت استفاده را برای اتمام شخم اول شالیزارهای خود داشته باشند.

وی افزود:با توجه با بارندگی های اخیر و کاهش دمای هوا ، کشاورزان برای آغاز عملیات خزانه گیری و نشاکاری برنج حتما به تقویم زراعی که در اختیار مراکز جهاد کشاورزی دهستانها قرار گرفته توجه کنند و خزانه گیری خود را بر اساس تقویم زراعی با مساعد ترشدن هوا و پیش بینی های اداره کل هواشناسی آغاز نمایند.

مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد:کشاورزان گیلانی از خزانه گیری در روزهای سرد و بارانی خودداری کنند و حتما به اطلاعیه های هواشناسی و توصیه های کارشناسی مراکز جهاد کشاورزی توجه داشته باشند.

وی در توصیه به کشاورزان تصریح کرد: کشاورزان عزیز در پاکسازی انهار،کانالهای آبیاری و محافظت از  تاسیسات آبی در شرایط جوی پیش رو و همچنین اهتمام و توجه به آبگیری کامل آبندانهای موجود در روستاهای خود با بهره گیری از نزولات جوی پیش رو با شوراهای روستا،دهیاران و عوامل مرتبط همکاری کنند.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان