• امروز: 1401/05/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29

مشخصات امور پیمان

نام :  حقیقت میرزایی

 

سمت : رئیس امور پیمان و قراردادها

 

شماره تماس:  33334079

 

ایمیل سازمانی :

ed.peyman@jkgc.ir