• امروز: 1400/09/07
  • آخرین بروزرسانی: 1400/09/07

مدیر ترویج

نام : حمید منشی زاده          

   

 

سمت :  مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

 

شماره تماس :   33334076

 

مدرک تحصیلی  :  ارشد مدیریت کشاورزی

 

ایمیل سازمانی :  

 

mod.tarvij@jkgc.ir