• امروز: 1401/11/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/17

مدیر اراضی

نام : حسن پور محمدی آهندانی  

    

سمت :  مدیر   امور اراضی

 

شماره تماس :  33346606

 

ایمیل :    

 

mod.arazi@jkgc.ir