• امروز: 1401/07/05
  • آخرین بروزرسانی: 1401/07/04

مدیر انزلی

نام : رضا نوربخش شیل سر       

 

سمت : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انزلی

 

شماره نمابر : 44423940

 

ایمیل سازمانی :

mod.anzali@jkgc.ir