• امروز: 1401/09/10
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/08
سی و چهارمین جلسه کارگروه رفع تداخل شهرستان لاهیجان

سی و چهارمین جلسه کارگروه رفع تداخل شهرستان لاهیجان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان؛ سی و چهارمین جلسه کار گروه رفع تداخل شهرستان لاهیجان روز دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لاهیجان برگزار گردید.

جلسات رفع تداخل در راستای اجرای آیین نامه ها و قوانین مربوطه جهت رفع مشکلات بوجود آمده در جانمایی نقشه های مادتین منابع طبیعی شهرستان برگزار می گردد.

در این جلسه در خصوص محدوده برگه تشخیص ۲۷۵ منابع طبیعی واقع در روستای کابیجار بحث و بررسی های لازم معمول و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید .

گودرز کمالپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لاهیجان گفت : با رعایت دستورالعمل ها تلاش می گردد در زمینه حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی اقدامات قانونی و موثری بعمل آید.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان