• امروز: 1400/10/27
  • آخرین بروزرسانی: 1400/10/21
بازدید شبانه معاون وزیر جهاد کشاورزی ، سرپرست سازمان‌ جهاد کشاورزی استان گیلان  و هیئت همراه از کشتارگاه‌ سپید ماکیان لوشان

بازدید شبانه معاون وزیر جهاد کشاورزی ، سرپرست سازمان‌ جهاد کشاورزی استان گیلان و هیئت همراه از کشتارگاه‌ سپید ماکیان لوشان

جهت بررسی وضعیت کشتار ، تولید، عرضه و توزیع مرغ،  معاون وزیر در امور زراعت و نماینده ویژه وزیر در اجرای طرح اصلاح و کارآمد سازی نظام یارانه ای بخش کشاورزی در استان گیلان ، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی گیلان و هیئت همراه از کشتارگاه‌ سپید ماکیان در شهرستان رودبار بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ،  در این بازدید که در شب جاری (۱۵دی ماه ۱۴۰۰) با حضور دکتر مهاجر معاون وزیر در امور زراعت ونماینده ویژه وزیر در اجرای طرح اصلاح و کارآمد سازی نظام یارانه ای بخش کشاورزی در استان گیلان ، دکتر صالح محمدی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با همراهی معاونین ،مدیران سازمان جهاد کشاورزی ،مدیر کل‌دامپزشکی استان و هئیت همراه انجام شد، وضعیت تولید ،نگهداری ،قطعه بندی  عرضه و توزیع مرغ در این واحد تولیدی با توجه به مصوبات اخیر قرارگاه ساماندهی مرغ کشور مورد بررسی قرار گرفته .

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان