• امروز: 1400/05/02
  • آخرین بروزرسانی: 1400/04/31
آغازبرداشت دستی محصول برنج درشالیزارهای شهرستان املش

آغازبرداشت دستی محصول برنج درشالیزارهای شهرستان املش

مدیرجهادکشاورزی املش  گفتبا رسیدن خوشه های برنج  درشهرستان اولین  برداشت دستی برنج درسطح شش دهم هکتار از نوع رقم هاشمی درروستای نرکه این شهرستان انجام شد.

مهندس صفری اظهارداشتسطح زیرکشت برنج شهرستان ۳۵۰۰ هکتار است که پیش بینی میشود امسال ازاین مزارع بیش از۱۴۰۰۰ تن شلتوک برداشت شود.

وی افزودارقام کشت شده در این شهرستان شامل ارقام محلی هاشمی،جمشیدجو،علی کاظمی،طارم طلایی وارقام پرمحصول گیلانه وآنام میباشند.

وی در پایان خاطرنشان ساختشهرستان املش به دلیل برخورداری ازشرایط  اقلیمی مناسب ،مستعد کشت وتولید انواع محصولات زراعی است و برنج ازجمله  محصولات مهمی است که درشهرستان بعنوان کشت اول ازنظرسطح زیرکشت محسوب میشود وبا سطحی معادل ۳۵۰۰ هکتارمیباشد.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان گیلان