• امروز: 1400/03/26
  • آخرین بروزرسانی: 1400/03/26
کشاورزان بذور مورد نیاز خود را در زمان برداشت ذخیره نمایند

کشاورزان بذور مورد نیاز خود را در زمان برداشت ذخیره نمایند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار گفت: باعنایت به شرایط سال زراعی جاری و به منظور تامین  بذور گندم و جو در سال آینده ،مقتضی است کشاورزان از هم اکنون برنامه ریزی لازم را جهت ذخیره بذور خود مصرفی  اعمال کنند .            
مهندس ابراهیمی تصریح کرد؛معمولا کشاورزان باسابقه و باتجربه بذر مورد نیاز خود را در زمان برداشت ذخیره کرده و اگر در زمان کاشت بذور بهتری در اختیار داشته باشند آنها را کشت می‌کنند و اگر نبود، بذور خود را بوجاری و تحت کشت قرار می دهند، بدون این که کاهش تولید اتفاق بیفتد.
مهندس ابراهیمی  با اشاره به اینکه حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد بذور خودمصرفی را باید کشاورزان در مکانی مناسب ذخیره نمایند ، خاطرنشان‌کرد: در سایر کشورهای توسعه‌یافته هم به همین شیوه عمل میگردد ، زیرا توجیه اقتصادی ندارد که کشاورز هر سال بذر خریداری نماید .
وی تاکید کرد: بذور باید بوجاری، دانه‌بندی و ضدعفونی شود که  دستگاه‌ بوجار درشهرستان تامین شده و در دسترس کشاورزان قرار خواهد گرفت.
روابط عمومی سازمان جهاد شکاورزی گیلان