• امروز: 1400/02/24
  • آخرین بروزرسانی: 1400/02/22
مبارزه با آفت ملخ مراکشی در ۱۵۰۰۰هکتار از اراضی شهرستان رودبار

مبارزه با آفت ملخ مراکشی در ۱۵۰۰۰هکتار از اراضی شهرستان رودبار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار گفت: تا کنون مبارزه با آفت ملخ مراکشی در ۱۵۰۰۰هکتار از اراضی شهرستان رودبارانجام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ ابراهیمی با بیان اینکه مقابله با آفت ملخ مراکشی در اراضی و مراتع شهرستان درحال انجام است،افزود: از بهمن ماه سال گذشته تا کنون در سطح ۱۷۸۵۰هکتار از اراضی شهرستان عملیات رصد و پایش و از اواخر اسفند ماه سال گذشته تا کنون در سطح ۱۵۰۰۰هکتار از اراضی و مراتع شهرستان در نقاط مختلف منجیل ،لوشان ،خورگام و رحمت آباد، مناطق ساری چم ،رستم خانی، قره تیکان ، خلخا،واریان،غارکوه، پادگان سپاه ،جمال آباد، کردملکی ، آینده سازان ، بلستان ، ترکنشین ، برند ،حلاج و کوثر ،مرغداری درنا، پاچنار، کرماک ،نیروگاه‌بادی منجیل ، علی آباد بالا و پایین ،روستای گوفل، پشتکلا،نوده و... عملیات مبارزه با ملخ مراکشی انجام شده است که ۳۳۴۰ لیتر سم بصورت محلول پاشی و مه پاشی بکار رفته است .‌
وی  با تاکید بر اینکه  نتیجـه ایـن اقـدامات کم نظیرکه با راه اندازی بیش از۸ اکیپ سمپاشـی در شهرستان واستفاده از تمام ظرفیتها دولتی(مدیریت ) وهمکاری مردمی همراه بوده است‌، ادامه داد: هیچگونه آسیب و خسارت موثر  و هیچگونه گزارشی مبنی بر وارد آمدن خسـارت به مزارع و باغات شهرستان واصل نشداست.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبارتصریح کرد: برنامه ریـزی اصولـی و هماهنگی سایر دستگاههای مرتبط، تأمیـن امکانـات و ارسال سریع به مناطق هدف، استفاده از ظرفیتهای مردمی بخش کشاورزی، اعلام مسـتمرگزارش توسط اکیپ های مبارزه  ، اعلام بموقـع هشدارهای ایمنی و ایجاد حساسیت حداکثری در کشاورزان جهـت همکاری و همراهی در امر مبارزه از رمـوز اصلی روند موفق مبارزه بـا این آفت در شهرستان بوده‌است.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان