• امروز: 1400/02/24
  • آخرین بروزرسانی: 1400/02/22
بیست  روز طلایی برای نشاء برنج

بیست روز طلایی برای نشاء برنج

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر لزوم شالی‌کاران به انجام به‌موقع عملیات کشت در مدت‌زمان رهاسازی آب گفت: رهاسازی آب پشت سد سفیدرود از پنج اردیبهشت آغاز و تا ۲۷ همین ماه به‌طور مستمر ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ الماسی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از تنش و کمبود آب در فصل زراعی کشاورزان توصیه ها را جدی بگیرند و از این بیست روز طلایی نهایت استفاده را داشته باشند افزود: گیلان با سطحی معادله ۲۳۸ هزار هکتار پهنه زراعی و حدود ۳۰۰ هزار بهره بردار در بخش برنج که منبع اصلی تامین آب در ۱۷۱ هزار هکتار از این اراضی به کمک شبکه آبرسانی سد سپید رود و در ۶۷۰۰۰ توسط روانآب های محلی و زیرزمینی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی ها از پنج اردیبهشت تا ۲۰ روز انتقال آب را به صورت مستمر خواهیم داشت، تأکید کرد: از این فرصت ۲۰ روزه شالیکاران باید به خوبی بهره مند شده و زمینه نشاکاری در اراضی شالیزاری را فراهم کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر لزوم شالی‌کاران به انجام به‌موقع عملیات کشت در مدت‌زمان رهاسازی آب بیان کرد: با توجه به اطلاعات سازمان هواشناسی و آب منطقه‌ای و مؤسسه تحقیقات برنج تقویمی طراحی‌شده که بر اساس آن زمان‌های مناسب برای انجام فعالیت پیوسته شالی‌کاری پیشنهادشده و شالی‌کاران از تاریخ 5 تا ۲۷ اردیبهشت می‌توانند کار نشاء خود را انجام دهند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره گیری از توان ماشینی در ایام فصل زراعی، گفت: با بهره گیری از ظرفیت‌های ماشینی طول زمان نشا کاری را کاهش و از زمان بهترین استفاده را ببریم.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان