• امروز: 1400/02/24
  • آخرین بروزرسانی: 1400/02/22
نخستین کشت نیشکردرشهرستان املش

نخستین کشت نیشکردرشهرستان املش

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش ازآغازکارکشت نیشکر درسطح ۰/۲هکتاردرروستای نرکه شهرستان املش خبرداد

به گزارش روابط عمومی سازمان صفری با بیان اینکه کشت قلمه های نیشکردرشهرستان درماههای فروردین واردیبهشت انجام ودرپایان پاییزواوایل زمستان برداشت میشود اظهارداشت:این محصول، کاملا ارگانیک ودارای خواص طبی است، بازارپسندی خوبی دارد وبعنوان سوغات محلی این شهرستان شناخته میشود که درصورت ورود صنایع تبدیلی وبسته بندی میتواند درصنایع شیرینی پزی ودرمانی کاربرد زیادی داشته باشد.

وی ادامه داد:این گیاه درکنارخواص دارویی، نیشکروفرآورده های آن ازمنابع غنی غذایی بوده وشیره آن بعنوان یک ماده مغذی برای صبحانه مصرف دارد.وازشیره پخته شده نیشکربعنوان چاشنی درتهیه شیرینی هاوتنقلات محلی اعم ازانواع حلواهای سنتی وبرنج دوشاب استفاده میشود.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان املش با اشاره به اینکه شکرسیاه ازدیگرفرآورده های نیشکراست افزود:شکرسیاه یک غذای کامل محسوب شده ومنبع مناسبی برای کسب انرژی است.

وی با اشاره به اینکه ازهرهکتارمزارع نیشکرحدود ۶ تن گیاه نیشکربرداشت میشود، پس ازفرآوری حدود۱۲۰۰ کیلوگرم شکرسیاه ازآن بدست میآید.اظهار داشت: قیمت هرکیلوگرم شکرسیاه بطورمیانگین ۵۰ هزارتومان ودوشاب ۱۲۰ هزارتومان دربازارهای محلی بفروش میرسد.

صفری درپایان خاطرنشان کرد:کمک به شناسایی گونه های سازگاربا اقلیم شهرستان، توسعه سیستم های آبیاری مدرن، راه اندازی وتجهیزکارگاههای پخت نیشکر،ارتقاء کیفیت بسته بندی محصول تولیدی، بسترسازی جهت ارایه تولیدات درفروشگاهها ونمایشگاهها و...میتواند با ارتقاء کیفیت ومیزان تولید این محصول، به رشد توان مالی ومعیشتی کشاورزان املشی کمک شایانی کرد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان