• امروز: 1402/09/13
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/13
پیگیری درخواست ارزشیابی عملکرد کارمندان
راهنمای سامانه
جهت مشاهده راهنما و دستورالعمل فرم ارزشیابی عملکرد کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
فرم ارزشیابی عملکرد کارمندان
راهنمای استفاده

false