• امروز: 1397/07/26
  • آخرین بروزرسانی: 1397/07/26

اداره آمار

نام : سید محمد موسوی سجاد        

  سمت : رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت  فناوری اطلاعات

 

شماره تماس : 33329178