• امروز: 1397/07/25
  • آخرین بروزرسانی: 1397/07/25

آغازبرداشت عسل از زنبورستانهای شهرستان لنگرود

آغازبرداشت عسل از زنبورستانهای شهرستان لنگرود

مدیر جهاد کشاورزی لنگرود خبر داد: برداشت عسل استحصالی از مناطق جنگلی شهرستان لنگرود آغاز گردیده است.

مهندس رحیمیان افزود: شهرستان لنگرود به دلیل داشتن اقلیم مناسب درسه منطقه جغرافیایی  جلگه ای کوهپایه ای و ییلاقی شرایط مناسب را برای پرورش زنبور عسل دارا می باشد.

 

زنبورداران پس از برداشت از مناطق جنگلی، کندوهای زنبورعسل را به منظور آماده ساری و بهره برداری در مرحله دوم به مناطق ییلاقی مهاجرت مینمایند.

شهرستان لنگرود با داشتن 200نفر زنبورداردارای 7234کلنی زنبور عسل میباشد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان