• امروز: 1397/03/31
  • آخرین بروزرسانی: 1397/03/29

افتتاح واحد دامداری در روستای لفمجان

بمناسبت هفته دولت دامداری45رأسی  (شیری و پرواری)آقای ابوالقاسم ناصری درروستای لفمجان  با اعتباری بالغ بر 7000میلیون ریال و با حضورفرماندارمحترم و مسئولین ادارات و نهادها در مورخه 5/6/96 افتتاح گردید.