• امروز: 1397/09/21
  • آخرین بروزرسانی: 1397/09/21

خسارت ۲ میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی شهرستان فومن

خسارت ۲ میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی شهرستان فومن

بازدید از روستاهای خسارت دیده بخش سردار جنگل توسط مسئولین شهرستان.

 ادامه مطلب

تولید ۵۶۰۰ تن گوشت سفید در شهرستان فومن

تولید ۵۶۰۰ تن گوشت سفید در شهرستان فومن

درهفت ماهه اول سال ۵۶۰۰ تن گوشت سفید در شهرستان فومن تولید شده است.

 ادامه مطلب