• امروز: 1397/09/21
  • آخرین بروزرسانی: 1397/09/21

مدیر رودسر

نام : احسان الله مشتاق     

سمت : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودسر

 

شماره تماس : 42630981

 

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس زراعت

 

سنوات سمت مدیریتی :

کارشناس ترویج ، کارشناس مسئول ترویج و زراعت و باغبانی شهرستان رئیس مرکز خدمات کشاورزی و جهاد کشاورزی  - معاونت فنی به مدت 8 سال و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودسر به مدت  7 سال