• امروز: 1397/12/02
  • آخرین بروزرسانی: 1397/12/01

مدیر فومن

نام : محمد رضا ابراهیم زاده                                                               

سمت : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فومن

 

شماره تماس :  31736193 -  31736191

 

 

میزان تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی

 

سابقه مدیریت : 8 سال

 

سوابق شغلی واجرایی( از ابتدای استخدام تاکنون)

 

محل خدمت

سازمان

سمت

از تاریخ

تا تاریخ

مدت(ماه)

گیلان -فومن

جهاد کشاورزی

رِیس  اداره عمران  م منابع روستایی

75/12/14

76/5/29

6 ماه

گیلان- شفت

جهاد کشاورزی

معاون مدیر

76/5/30

80/6/12

  49ماه

گیلان -فومن

جهاد کشاورزی

معاون مدیر

80/6/13

87/6/25

84 ماه

گیلان -فومن

جهاد کشاورزی

معاون اداری و مالی

87/6/26

89/1/6

17 ماه

گیلان -فومن

جهاد کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی

89/1/7

هم اکنون

90 ماه