• امروز: 1397/04/31
  • آخرین بروزرسانی: 1397/04/30

مدیر رشت

نام : گودرز کمال پور                      

 

سمت : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت

 

شماره تماس : 33669821

 

میزان تحصیلات : فوق لیسانس