• امروز: 1398/01/31
  • آخرین بروزرسانی: 1398/01/30

مدیر رشت

نام : مسعود اسدی پرور                  

 

سمت : سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت

 

شماره تماس : 33669820