• امروز: 1397/12/02
  • آخرین بروزرسانی: 1397/12/01

مدیر رشت

نام : مسعود اسدی پرور                  

 

سمت : سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت

 

شماره تماس : 33669820