• امروز: 1398/02/02
  • آخرین بروزرسانی: 1398/02/01

مدیر انزلی

نام : رضا نوربخش شیل سر       

 

سمت : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انزلی

 

شماره نمابر : 44423940