• امروز: 1397/08/25
 • آخرین بروزرسانی: 1397/08/24
تیتر اخبار
 1. بازدید مشاور معاون وزیر و مجری طرح زیتون کشور از مجتمع کشت و صنعت زیتون منجیل رودبار
 2. آغاز شخم اول شالیزارها
 3. دیدار رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان
 4. پدافند غیر عامل پشتوانه اقتدار ملی یکی از مهترین ابزارهای بازدارنده محسوب می شود
 5. حضور پژوهشگر دانشگاه جهت تدریس دوره مهارتی ویژه گیاهان دارویی
 6. پایان برداشت راتون در گیلان
 7. دیدار رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور با ریاست سازمان جهاد کشاورزی گیلان
 8. افزایش سهم گیلان در خوداتکایی روغن خوراکی ایران
 9. تنها یازده روز برای کشت دانه روغنی کلزا زمان باقی است
 10. دیدار ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با آیت الله فلاحتی امام جمعه رشت
 11. دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
 12. دیدار همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
 13. دیدار مدیر تعاون روستایی استان به همراه اتحادیه ها و تشکلهای بخش کشاورزی با ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
 14. پرداخت بخشی دیگر از مطالبات چایکاران شمالی
 15. • انتصاب مدیر جدید امور اراضی در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
 16. اولین جلسه شورای مدیران با حضور مهندس درجانی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
 17. انتصاب ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

شرح وظایف مدیریت آب و خاک

اهداف مدیریت آب وخاک وامور فنی مهندسی استان :


-اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت عرصه ها ومنابع آب وخاکی کشاورزی مناطق مختلف استان وتعیین اهداف وبرنامه ها.


-اجرای کلیه مقررات ودستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تامین ،توزیع وبهره برداری از منابع آب کشاورزی وتاسیسات آبی مربوطه


-بررسی واولویت بندی اراضی کشاورزی جهت انجام عملیات اصلاح ونوسازی خاک ،تسطیح اراضی،زهکشی،شوری زدائی،احیاء،یکپارچه سازی،آماده سازی،عملیات ضد فرسایش،وجاده های بین مزارع،آبرسانی،احیاءقنوات واستقرارسیستم های آبیاری


-بررسی وتعیین پیمانکاران جهت پیشبرد فعالیتهای اجرایی بخش آب وخاک کشاورزی ودامپروری وتاسیسات مربوطه در استان وعقد قراردادهای مربوطه


-نظارت مستمر به فعالیت های پیمانکاران بخش غیر دولتی در اجرای طرح ،پروژه های آبی وخاکی وکشاورزی ودامپروری وتاسیسات مربوطه استان واخذ وجمع بندی آمار وگزارشهای مربوطه


-انجام برنامه ریزی واقدامات در خصوص تجهیز وتقویت آزمایشگاه های مستقر در بخش های مختلف استان