• امروز: 1397/09/24
  • آخرین بروزرسانی: 1397/09/22

اداره مکانیزاسیون

نام : حیدر کامیاب

 

سمت : رئیس اداره فناوری مکانیزاسیون

 

شماره تماس :  33344761