• امروز: 1397/12/02
  • آخرین بروزرسانی: 1397/12/01

اداره مکانیزاسیون

نام : حیدر کامیاب

 

سمت : رئیس اداره فناوری مکانیزاسیون

 

شماره تماس :  33344761