• امروز: 1397/09/25
  • آخرین بروزرسانی: 1397/09/22

مشخصات هسته گزینش

نام :مرتضی هادی زاده

 

سمت : مدیر هسته گزینش

 

شماره تماس : 33328001