• امروز: 1397/12/01
  • آخرین بروزرسانی: 1397/12/01

مشخصات هسته گزینش

نام :مرتضی هادی زاده

 

سمت : مدیر هسته گزینش

 

شماره تماس : 33328001