• امروز: 1397/12/28
  • آخرین بروزرسانی: 1397/12/28

مدیر و معاون ترویج

نام : اصغر جدی نیا              

 

سمت : مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

 

شماره تماس :   33334076

مدرک نحصیلی  :  ارشد مدیریت دولتی

 

سوابق کاری : 31 سال ، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

 

 

مشخصات معاون ترویج :

 

نام و نام خانوادگی :  حمید منشی زاده 

سمت  : معاون  مدیریت هماهنگی ترویج  کشاورزی

 

مدرک تحصیلی  : ارشد مدیریت کشاورزی