• امروز: 1397/12/01
  • آخرین بروزرسانی: 1397/12/01

مدیر آب و خاک

نام : مجتبی شاه نظری

 

سمت : مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی

 

شماره تماس : 33322009