• امروز: 1396/12/29
  • آخرین بروزرسانی: 1396/12/27
آغازبرداشت عسل از زنبورستانهای شهرستان لنگرود

آغازبرداشت عسل از زنبورستانهای شهرستان لنگرود

برداشت عسل استحصالی از مناطق جنگلی شهرستان لنگرود آغاز گردیده است .

 ادامه مطلب