• امروز: 1397/09/21
  • آخرین بروزرسانی: 1397/09/21

جلسه توجیهی تاسیس تعاونی کمباین داران برنج استان در شهرستان تالش

جلسه توجیهی تاسیس تعاونی کمباین داران برنج استان در شهرستان تالش

جلسه توجیهی تاسیس تعاونی کمباین داران برنج استان با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، مدیر جهاد کشاورزی و ریاست اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان و کارشناسان شهرستانی به همراه بیش از 50 نفر از کمباین داران شهرستان تالش در تاریخ 12/9/97 در سالن شهید مصطفی خمینی شهرستان برگزار گردید.

 ادامه مطلب

برداشت قارچ دکمه ای در شهرستان تالش

برداشت قارچ دکمه ای در شهرستان تالش

برداشت قارچ دکمه ای از تعداد 220 واحد تولیدی در شهرستان تالش آغاز شد

 ادامه مطلب

آغاز برداشت گردو در شهرستان تالش

آغاز برداشت گردو در شهرستان تالش

برداشت گردودر سطح 424 هکتار از باغات بارور شهرستان تالش توسط 1014 نفر بهره بردار آغاز شد.

 ادامه مطلب

برداشت عسل در شهرستان تالش

برداشت عسل در شهرستان تالش

برداشت عسل توسط 916 نفراز زنبورداران شهرستان تالش آغاز شد.

 ادامه مطلب