• امروز: 1397/07/26
  • آخرین بروزرسانی: 1397/07/26

آغاز برداشت گردو در شهرستان تالش

آغاز برداشت گردو در شهرستان تالش

برداشت گردودر سطح 424 هکتار از باغات بارور شهرستان تالش توسط 1014 نفر بهره بردار آغاز شد.

 ادامه مطلب

برداشت عسل در شهرستان تالش

برداشت عسل در شهرستان تالش

برداشت عسل توسط 916 نفراز زنبورداران شهرستان تالش آغاز شد.

 ادامه مطلب