• امروز: 1397/09/21
  • آخرین بروزرسانی: 1397/09/21

تولید 400هزار اصله توت در مزرعه تولید نهال توت سالم و استاندارد شهرستان فومن

تولید 400هزار اصله توت در مزرعه تولید نهال توت سالم و استاندارد شهرستان فومن

مهندس درجانی؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان به همراه مهندس سروی؛ رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور از مزرعه تولید نهال توت سالم و استاندارد شهرستان فومن (مزرعه پرند) بازدید به عمل آوردند

 ادامه مطلب

بازدید مهندس درجانی؛رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از مرکز جهاد کشاورزی ماکلوان شهرستان فومن

بازدید مهندس درجانی؛رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از مرکز جهاد کشاورزی ماکلوان شهرستان فومن

مهندس درجانی؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان به اتفاق مدیران ترویج، باغبانی و جهاد کشاورزی شهرستان فومن روزشنبه 26 آبانماه از مرکز جهاد کشاورزی ماکلوان شهرستان فومن بازدید بعمل آوردند

 ادامه مطلب

آغاز برداشت پاچ باقلا در شهرستان فومن

آغاز برداشت پاچ باقلا در شهرستان فومن

283 هکتار از زمینهای زراعی فومن زیر کشت پاچ باقالا رفت.

 ادامه مطلب

خسارت ۲ میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی شهرستان فومن

خسارت ۲ میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی شهرستان فومن

بازدید از روستاهای خسارت دیده بخش سردار جنگل توسط مسئولین شهرستان.

 ادامه مطلب

تولید ۵۶۰۰ تن گوشت سفید در شهرستان فومن

تولید ۵۶۰۰ تن گوشت سفید در شهرستان فومن

درهفت ماهه اول سال ۵۶۰۰ تن گوشت سفید در شهرستان فومن تولید شده است.

 ادامه مطلب