• بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی گیلان ازمدیریت جهادکشاورزی شهرستان سیاهکل و برگزاری جلسه شورای کشاورزی در فرمانداری شهرستان
    بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی گیلان ازمدیریت جهادکشاورزی شهرستان سیاهکل و برگزاری جلسه شورای کشاورزی در فرمانداری شهرستان

  • آزمون استخدامی از سوی سازمان امور اراضی کشور
    آزمون استخدامی از سوی سازمان امور اراضی کشور

  • برگزاری اولین جلسه شورای اطلاع رسانی در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
    برگزاری اولین جلسه شورای اطلاع رسانی در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

    اولین جلسه شورای اطلاع رسانی مورخ 97/9/5 با حضور معاونین و مدیران ستادی سازمان در سالن جلسات برگزار شد