• امروز: 1398/02/02
  • آخرین بروزرسانی: 1398/02/01
توصیه های فنی زراعت برنج

توصیه های فنی زراعت برنج

توصیه شماره 5: خزانه جعبه ای (مکانیزه):

مهندس اکبرزاده؛ مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان به کشاورزان عزیز توصیه کرد:

      کشاورزان عزیز برای تهیه نشاء در کشت  مکانیزه موارد زیر رعایت گردد:

1-میزان بذر لازم در روش کشت مکانیزه به ازای هر هکتار 35 کیلوگرم بذر خشک بعد از بوجاری با آب و نمک است.

2-میزان بذر جوانه زده لازم در هر باکس (جعبه) حدود 180 گرم درنظر گرفته شود.

3-برای اینکه بذور در هنگام بذرپاشی یکنواخت پاشیده شود و به هم نچسبد، کمی آنها در سایه، هوا خشک نموده تاحدی که بتوان به راحتی بذرپاشی نمود.

4-خاک لازم برای تهیه نشاء می تواند، ترکیبی از خاک رس با شن و گیاه پوسیده به نسبت مساوی و یا ترکیب مساوی رس با شن و یا در غیر اینصورت خاک سبک مزرعه باشد. خاک ها می باید غربال شده و کاملاً مخلوط گردند. برای اینکار از الک 5-3 میلیمتری استفاده گردد.

5-تعداد جعبه لازم برای هر هکتار حدود 220 عدد منظور گردد.

6- نحوه ریختن خاک بستر در جعبه بدین صورت است، که ابتدا یک ورق روزنامه در کف جعبه قرار داده و سپس خاک تهیه شده را در جعبه می ریزیم و با لولر یا هر وسیله مشابهی سطح خاک را صاف و یکنواخت می نماییم. توضیح اینکه ارتفاع خاک بستر نباید بیش از 2 سانتیمتر باشد.

پس از ریختن خاک بستر بوسیله آبپاش بطور آهسته و ملایم خاک را کاملاً مرطوب نموده، بطوریکه خاک جابجا نگردد. در این حالت خاک بستر آماده بذرپاشی است.

7- برای بذرپاشی لازم است، در ابتدا یک پیمانه به عنوان معیار انتخاب نماییم. برای این منظور حدود 180 گرم بذر جوانه زده را درون پیمانه ریخته و حد آن را علامتگذاری می نماییم. پس از آن به کمک پیمانه شروع به ریختن بذر از کناره های جعبه به سمت داخل بطور یکنواخت می گردد.

نکته: چنانچه بذرپاشی یکنواخت صورت نگیرد در زمان نشاءکاری با ماشین موجب ایجاد فضاهای خالی از نشاء در زمین اصلی می نماید.

پس از بذرپاشی به آرامی مانند قبل آبپاشی مختصری صورت گرفته و با کمی تامل و پس از خروج آب اضافی جعبه ها می توان اقدام به ریختن خاک پوششی روی بذرها نمود. برای اینکار از خاک غربال شده قبلی می توان استفاده نمود. توضیح اینکه ارتفاع خاک پوششی در جعبه نباید بیش از نیم سانتیمتر باشد (دو برابر قطر بذر).

8- انتقال جعبه ها و پوشش آنها برای سبز شدن جوانه ها: برای این منظور  جعبه ها را بر روی هم قرار داده و روی آنها را می پوشانیم. (جعبه ها را حتی الامکان به مکانی مسقف و تاریک انتقال دهید). لازم است دراین مدت  دمای جعبه ها را با کمک دماسنج کنترل نماییم.

پس از دو تا سه روز جعبه ها را از بالا به پایین جابجا تا تبادل هوا صورت پذیرد و تا زمان خروج جوانه از خاک به طول 1 سانتیمتر در زیر پوشش عمل نگهداری ادامه می یابد.

9-انتقال جعبه ها به زمین اصلی: برای اینکار ابتدا باید در زمین خزانه، جوی پشته هایی به روش گفته شده در خزانه ایستگاهی تهیه و سپس جعبه ها را به روی پشته ها منتقل سازیم.

نکته:

- چنانچه جعبه ها بیش از حد خشک بودند، نسبت به آبیاری ملایم و کم اقدام گردد. ارتفاع آب جوی ها باید تا نیمه ارتفاع باکس ها بالا آورد شود.

- مناسب ترین درجه حرارت رشد نشاء در خزانه باکسی با توجه به سن انتقال گیاه در روز 25-20 درجه سانتیگراد و در شب حدود 17 درجه سانتیگراد می باشد.

10-مرحله داشت جعبه ها در زمین خزانه: نکته بسیار مهم برای خزانه های جعبه ای کنترل دمای تونل با استفاده از دماسنج می باشد، که نباید از میزان توصیه شده تجاوز گردد و در روزهای آفتابی تونل ها را هوادهی کنیم.

مهندس اکبرزاده ادامه داد: پس از اینکه نشاءها سه برگی شدند، با هوادهی ملایم در ساعت گرمتر روز نشاء ها را با هوای خارج از پوشش آشنا کرده و عادت می دهیم و 3-2 روز قبل از نشاءکاری تونل ها را جمع می نماییم (تاکید می شود، که هوادهی خزانه در روزهای آفتابی باید از همان روزهای اولیه شروع گردد). 98/1/24
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان