• امروز: 1398/02/02
  • آخرین بروزرسانی: 1398/02/01
توصیه های فنی زراعت برنج

توصیه های فنی زراعت برنج

توصیه شماره 4: احداث خزانه

مهندس اکبرزاده؛ مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان به کشاورزان عزیز توصیه کرد:

به کشاورزان عزیز توصیه می گردد، که حتما" برای پرورش نشاء اقدام به احداث خزانه ایستگاهی نمایند. مشخصات و احداث خزانه ایستگاهی بشرح ذیل می باشد:

خزانه ایستگاهی (جوی پشته ای):

خزانه ای است با متناسب با شیب زمین و حداکثر تا 15 متر طول با عرض 2/1 متر که فاصله دو پشته خزانه از هم 30 سانتیمتر باشند. (جوی آبی به طول پشته ها و به عرض 30 سانتیمتر و عمق 15 سانتیمتر).

سطح مفید خزانه جوی پشته ای برای یک هکتار زمین اصلی تا 200 مترمربع توصیه می شود. رطوبت لازم باید حتماً از طریق نشت آب جوی ها تامین شده و نیاز به آبیاری غرقابی نبوده و در روزهای آخر خزانه قبل از انتقال نشاء به زمین اصلی باید سطح خزانه را غرقاب تا کندن نشاء به سهولت انجام پذیرد.

میزان بذر در هکتار:

در خزانه ایستگاهی حدود 40 کیلوگرم بذر خشک و یا 50 کیلوگرم بذر جوانه دار توصیه می گردد.

استفاده از نایلون در خزانه:

بطورکلی استفاده از نایلون به منظور پیش رس نمودن نشاء و جلوگیری از خطرات ناشی از سرمای بهاره می باشد. با گذاشتن دماسنج معمولی در زیر نایلون و در وسط ارتفاع تونل و یا استفاده از دماسنج لیزری می توان درجه حرارت فضای داخل خزانه را کنترل نمود. درصورت افزایش دمای داخل تونل خزانه با کنار زدن قسمتی از نایلون بخصوص در هوای آفتابی می بایست از افزایش درجه حرارت زیر پوشش نایلونی جلوگیری نمود.

مهندس اکبرزاده ادامه داد: مناسب ترین درجه حرارت رشد و نمو گیاه در خزانه عبارت است از:

  • تا 5 روز اول: در روز 32-30 درجه سانتیگراد و در شب 25-20 درجه سانتیگراد
  • از 6 تا 15 روز: در روز 25-20 درجه سانتیگراد و در شب 20-15 درجه سانتیگراد
  • از 15 تا 20 روز: در روز 20 درجه سانتیگراد و در شب 15-12 درجه سانتیگراد

تذکر: از 7-5 روز قبل از نشاء کاری پوشش پلاستیک خزانه برداشته شود. در طول دوره خزانه و در تمام روزهایی که هوا آفتابی بوده باید قسمتی از نایلون تونلها برداشته شود. در غیر این صورت نشاءها صدمه خواهند دید. 98/1/24
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان