• امروز: 1398/02/02
  • آخرین بروزرسانی: 1398/02/01
اولین نشا برنج بصورت دستی در شهرستان لنگرود

اولین نشا برنج بصورت دستی در شهرستان لنگرود

مهندس اکبرزاده؛مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان گیلان گفت: اولین نشا برنج بصورت دستی در شهرستان لنگرود و در روستای سیاهکلده درسطح 1000 متر مربع با رقم هاشمی توسط آقای رحمانپور در مورخ 98/1/23  انجام گرفت.

مهندس اکبرزاده افزود: سازمان جهاد کشاورزی به همه کشاورزان عزیز توصیه می نماید که با توجه به وضعیت آب و هوای استان و تغییرات دمایی در برخی از روزها عملیات نشا کاری را بر اساس تقویم زراعی تهیه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی انجام داده تا میزان ریسک و خطرپذیری تولید به حداقل برسد.

بر اساس تقویم زراعی برنج نشای کار برنج از هفتم اردیبهشت به بعد توصیه شده است. 98/1/24
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان